Sản phẩm chính

Công ty TNHH một thành viên máy Yantai Ted

Với lịch sử hơn 30 năm, tiền thân của công ty chúng tôi là Yantai đồng nguyên liệu thực vật, thuộc về chính phủ sở hữu. Với việc mở rộng kinh doanh, công ty bắt đầu nhập khẩu máy móc mới nhất từ châu Âu và xây dựng chi nhánh thiết bị Yantai đồng...

Khách hàng của chúng tôi

XEM TẤT CẢ COUSTOMERS