Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Quá trình rèn
Jan 07, 2017

Khác biệt của phương pháp rèn có khác nhau của quá trình, mà nóng chết giả mạo của quá trình hầu hết thời gian dài, nói chung để: phôi thép giả mạo tài liệu hạ; giả mạo phôi thép, Hệ thống sưởi; cuộn phôi thép chuẩn bị giả mạo; chết giả tạo; cắt bên; đấm; điều chỉnh; Trung kiểm tra, kiểm tra rèn của kích thước và bề mặt khiếm khuyết; rèn nhiệt điều trị, để loại bỏ rèn căng thẳng, cải thiện hiệu suất cắt kim loại; dọn dẹp, chính là loại bỏ quá trình oxy hóa bề mặt da; điều chỉnh; kiểm tra, tổng hợp rèn để sau khi kiểm tra hình dạng và độ cứng, quan trọng rèn cũng để sau khi phân tích thành phần hóa học, và hiệu suất cơ khí, và còn lại căng thẳng kiểm tra và thử nghiệm không phá hủy.

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Rèn khiếm khuyết