Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Tầm quan trọng của rèn
Jan 07, 2017

Rèn kim loại sản xuất máy móc ngành sản xuất là cung cấp trống một trong những phương pháp chính của các bộ phận cơ khí. Rèn không chỉ có thể nhận được hình dạng của các bộ phận cơ khí, và cải tiến nội bộ tổ chức với các kim loại để cải thiện tính chất cơ khí và thể chất của kim loại. Yêu cầu chung cao trên các lực lượng, một bộ phận quan trọng cơ khí, chủ yếu là giả mạo phương pháp sản xuất. Chẳng hạn như trục turbo-máy phát điện, cánh quạt, cánh, lưỡi, Giữ lại vòng, ép thủy lực lớn cột, xi lanh áp lực cao, cán con lăn, crankshaft, que kết nối, bánh răng, vòng bi, và pháo phòng thủ công nghiệp và các bộ phận quan trọng khác giả mạo. [6]
Vì vậy, rèn sản xuất là rộng rãi được sử dụng trong ngành luyện kim, khai khoáng, ô tô, máy kéo, thu hoạch máy móc, dầu khí, công nghiệp hóa chất, hàng không, vũ trụ, vũ khí và các ngành công nghiệp khác, là trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, sản phẩm rèn cũng có một vị trí quan trọng.
Trong một cảm giác, sản xuất hàng năm rèn, rèn rèn chết như là một tỷ lệ tổng sản lượng, cũng như rèn chỉ số kích thước và số lượng thiết bị, để một số phạm vi, phản ánh một countryand #39; s công nghiệp cấp.