Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Các đặc tính đa chức năng sử dụng của cán lạnh
Jan 07, 2017

1, trong quá trình cán lạnh lạnh rolling hoạt động không phát ra khói và khí độc hại các chất lỏng, bụi, tiếng ồn thấp; andlt; brandgt;

2, cán lạnh hoạt động có thể hoàn thành các nhu cầu khác nhau, chẳng hạn như đóng cửa các công việc có thể được thực hiện, theo người dùng yêu cầu xử lý đường dây cố định length.andlt;brandgt;