Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sự khác biệt giữa cán nóng và cán nguội
Jan 07, 2017

1, địa phương oằn lạnh hình thành thép cho phép phần, do đó bạn có thể tận dụng đầy đủ cực sau buckling load và địa phương oằn cán nóng thép phần không được phép.
2, các nguyên nhân của sự căng thẳng còn sót lại của thép cán nóng và thép cán nguội là khác nhau, do đó, việc phân phối phần là rất khác nhau. Căng thẳng còn sót lại phân phối lạnh hình thành mỏng-tường thép phần cong, nóng và thép cán hoặc hàn thép phần dư căng thẳng phân phối là mỏng.
3, miễn phí cán nóng thép về độ cứng cao hơn phần thép cán nguội, thép cán nóng là vượt trội so với các kháng lạnh phần cán thép